Natten til fredag lykkedes det at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi i 2023. Alt peger på, at der er penge til at dække Region Syddanmarks øgede udgifter som følge af flere ældre og flere kronisk syge, så regionen undgår en sparerunde til næste år.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen, der giver regionerne 1 mia. kr. ekstra til drift af sundhedsvæsenet til næste år.

Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 21 procent.

1. næstformand i regionsrådet Mette With Hagensen (S) siger:

– Det er en stram aftale, men det ser ud til, at vi kan holde skindet på næsen, blandt andet fordi vores økonomi grundlæggende er sund, og sygehusenes økonomi er i balance. Som det ser ud nu og her, skal vi ikke ud i en sparerunde, men der bliver heller ikke plads til de store armbevægelser.

Færre penge til anlæg

Udover penge til de store sygehusbyggerier – for eksempel det Nye OUH i Odense – afsætter aftalen 2,95 mia. kr. til investeringer i regionens øvrige sygehuse, medicoteknisk udstyr og it. I 2022-aftalen var der omkring 3,35 mia. kr. til denne post.

– Vi får selvfølgelig et lidt lavere anlægsniveau end tidligere år, men kan med gode prioriteringer fastholde vores investeringsplan, slutter Mette With Hagensen.

Gennemgang af økonomiaftalen for regionsrådet

Regionsrådet vil den 22. juni få en gennemgang af økonomiaftalen.

Forretningsudvalget skal 1. behandle Region Syddanmarks budget for 2023 den 17. august.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet den 26. september.

Regeringen og Danske Regioner har indgået en ansvarlig aftale om regionernes økonomi for 2023. Med økonomiaftalen har parterne aftalt et anlægsniveau på 6,95 mia. kr. i 2023. Det er væsentligt lavere end i 2022. Aftalen løfter sundhedsområdet med 1,0 mia. kr., og regionerne bliver kompenseret for deres udgifter forbundet med COVID-19. Økonomiaftalen kommer oven i de politiske aftaler om en sundhedsreform og bedre vilkår for fødende.

Økonomiaftalen betyder igen i år, at regeringen kompenserer for det demografiske træk med et løft af sundhedsområdet i 2023 på 1,0 mia. kr. Med aftalen for 2023 sikres dermed finansiering af de udgifter, der følger med den demografiske udvikling, når der kommer flere patienter, mener regeringen

Løftet på i alt 1,0 mia. kr. kommer oveni allerede indgåede økonomiaftaler under denne regering, der samlet set har løftet regionerne med over 5 mia. kr. Derudover er der på finanslovsaftalerne afsat 1,4 mia. kr. til psykiatri, 1.000 flere sygeplejersker, den netop indgåede aftale om en sundhedsreform og om bedre vilkår for fødende.

Samtidig er der aftalt yderligere løft til styrket cybersikkerhed og bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem de nye sundhedsklynger.

– Vi har indgået en god og ansvarlig aftale med regionerne, som afspejler, at dansk økonomi i øjeblikket er ramt af høj inflation. I den nuværende situation er det afgørende, at vi ikke hælder mere benzin på bålet. Derfor er vi blevet enige om at lægge en dæmper på anlægsaktiviteten. Samtidig har vi lovet, at pengene følger med, når der heldigvis bliver flere unge og ældre. Det leverer vi igen med dagens aftale, hvor vi har tilført 1 mia. kr. regionerne, siger finansminister Nicolai Wammen.

– Regeringen sikrer med økonomiaftalen midler til at holde hånden under sundhedsvæsenet, når vi bliver flere børn og ældre. Vi har også aftalt, at 150 mio. fra finansloven for 2020 blandt andet skal gå til at ansætte flere i børne- og ungdomspsykiatrien, og vi løfter screening og udredning på brystkræftområdet med flere hoveduddannelsesforløb i radiologi fra 2023. Derudover har vi aftalt at påbegynde en trinvis ibrugtagning af et samlet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose i 2024. Aftalen sikrer regionerne 40 mio. kr. i 2023 målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger, der skal ses i sammenhæng med tilsvarende beløb til kommunerne, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

– Regionerne og sundhedsvæsnet har spillet en afgørende rolle i håndteringen af COVID-19. Men det er vigtigt, at COVID-19 indsatsen ikke fortrænger den øvrige og vigtige borgernære velfærd. Derfor kompenseres regionerne med 3,5 mia. kroner til dækning af udgifterne til COVID-19 i aftalen, slutter indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Aftalen indebærer, at regionerne skal reducere deres brug af eksterne konsulenter med samlet 50 mio. kr. i 2023, så den samlede omprioritering fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 250 mio. kr. i 2025 ift. 2020.

Med aftalen leverer regeringen igen på løftet om at dække regionernes afholdte udgifter til håndteringen af COVID-19. Det gælder f.eks. indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr og en robust testkapacitet. Kompensationen sikrer, at håndteringen af COVID-19 ikke går ud over velfærden.