De danske ja-partier jublede da det stod klart, at der var et stort flertal for at afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU. Knap 30 år efter at forbeholdet blev en del af det nationale kompromis, valgte 66.9 procent af de fremmødte vælgere at stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Valgdeltagelsen var forholdsvis lav da kun 65.8 procent af de stemmeberettigede mødte frem for at give deres mening til kende, mens der i 2015 var 72 procent der mødte frem for at stemme om retsforbeholdet i EU. Også ved kommunalvalget i 2021 var der registreret en lavere valgdeltagelse end ved forrige kommunalvalg, hvorfor kurven viser en nedadgående tendens for at stemme ved valg.

32.807 danskere stemte blankt

I Fredericia var der i løbet af valgdagen en pæn og jævn tilstrømning af vælgere. 62.7 procent af Fredericianerne stemte ja, mens 37.8 procent stemte nej.

66.9 procent af danskerne stemte ja mens 33.1 procent stemte nej.

Efter at Danmark nu har afskaffet forbeholdet overfor forsvarssamarbejdet i EU, er der kun Malta tilbage som ikke-deltagende. Det betyder at 26 ud af 27 EU-lande deltager.

Statsminister Mette Frederiksen udtrykte tilfredshed med valgresultatet og sagde, at nu gik man i gang med at “omsætte ja’et”. Der har indtil videre ikke været nogle konkrete drøftelser om, hvad Danmark eventuelt skal deltage i af missioner.