På mange områder bestemmer den Europæiske union (EU) alt for meget over borgerne i medlemslandene.

De fleste love i Danmark udspringer fra EU´s direktiver og forordninger, der uden videre bliver dansk lov. Et eksempel er landbruget, der befinder sig i en evig kamp mod EU, der underminerer landmændenes selvbestemmelse. Landbruget, skovbruget og tilhørende erhverv nyder ikke den anerkendelse og respekt, som de burde have. De hænges ud for manglende samfundssind, ødelæggelse af naturen og dårlig dyrevelfærd. Ingen tvivl, vi skal passe på naturen og værne om floraen og faunaen og det er det der kendetegner dansk landbrug og planteavl. I samarbejde med dansk videnskab, agronomer og organisationer sikres landbruget en bæredygtig og økonomisk holdbar udvikling.

Derfor er det skadeligt, at EU detailregulerer landbruget, dig og mig. Over 200.000 hektar landbrugsjord må ikke længere anvendes til landbrugsproduktion. Årsagen er CO2, men den ”udsparede” jord bruges jo bl.a. til at skaffe foder til dyrene m.m. Udsparingen betyder øgede driftsomkostninger, stigende fødevarepriser, færre arbejdspladser og færre basale fødevarer. Vidste du, at Region Syddanmark indkøber fødevarer til sygehusene for 90.000.000 kr. om året! Med de varslede forringelser, krav om økologi m.m. er der udsigt til en 50% forøgelse af det budget, altså 45 mio. kr. Hertil kommer virkningerne af et vigende udbud, sult i verden omkring os og yderligere prisstigninger. Og hvad så! Spekulanter drømmer om kæmpe solcelleparker, der kan erstatte kornmarkerne med sorte glasplader, der i al sin enkelthed ikke bidrager til grøn omstilling.

Produktionen af solceller har vist sig at være så problematisk, at el fra solceller ikke burde indregnes i klimaregnskabet. En overset detalje, der gør solceller til et Anders And plaster på klimasåret. Alt i alt er landbruget for vigtigt til at overlade EU teknokraternes forgodtbefindende.

– Jeg mener at, landbruget skal trives og udvikles i et dansk perspektiv. Såkaldte lavbundsjorde kan forblive som de er, eller plantes til med træer til bio masse eller tømmer til byggeindustrien.