Jacob Bro er ny direktør for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. I går havde han første arbejdsdag, og det var en stor dag, som han gerne vil have flere af.

I 2022 skriges der fra alle leder og kanter efter arbejdskraft og varme hænder. Det sidste er de velfærdsmedarbejdere som alle før eller siden, vil stifte bekendtskab med. Den nye direktør for skolen, Jacob Bro, ser frem til et arbejde, hvor han er meget fokuseret på både at få flere til at vælge uddannelsen, men også på et større samarbejde mellem skole og praktik.

– Mine overvejelser og dermed også motivation for at søge stillingen som direktør her, ligger i respekten for det meget vigtige arbejde, som eleverne, der uddanner sig fra skolerne udfører. Jeg synes, at de udfører et meget imponerende stykke arbejde, som de kan være stolte af. Vi møder elever, der vil gøre noget godt for andre, og tror på, at de kan gøre noget godt for andre, siger Jacob Bro.

Han har derfor også et stort ønske om at kvittere for deres arbejde og indsats for samfundet ved at lave en god uddannelse.

– Jeg bliver motiveret til at lave en god uddannelse for de elever. Jeg har arbejdet i SOSU-skoleverdenen i 10 år og 10 måneder – det er pæne tal, som er til at huske. Jeg har været underviser og mentor for eleverne. Jeg har været uddannelsesleder og uddannelseschef på Danmarks største SOSU-skole, fortæller.

Jacob Bro er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og efter fem år på en friskole, valgte han at læse en kandidatgrad i psykologi og pædagogik på Roskilde Universitet. Redskaberne fra hans egen uddannelse og hans brede erfaring indenfor undervisning, bruger han hver dag.

– Jeg vil stadig trives med at være underviser. Jeg synes, at det var super sjovt. Men man kan ikke det hele, for hver gang man tager et skridt, siger man også farvel til nogle ting, også ting, man godt kan og kunne lide, men der kommer også nye dimensioner, man kan lide. Sådan er det, når man skifter funktion. Der er dog elementer, man tager med. Det er eksempelvis meget genkendeligt at være klasserumsleder og skoleleder, der er mange erfaringer, man kan trække på som minder om hinanden.

Flere og flere ældre bliver ældre, og heldigvis flere, der også samtidig er mere raske, men det er et politisk emne, der fylder i medierne i disse år. Har vi nok hænder til at hjælpe fremtidens ældre? Det er en udfordring, som Jacob Bro udmærket er klar over. Han mener, at mange arbejder med at løse udfordringer, og det er netop det gode samarbejde, der vil give resultater.

– Som det ser ud lige nu, har vi en sektor, der råber og skriger på dygtig og kvalificeret arbejdskraft. Det er min ambition, at vi kan understøtte den udfordring og udvikling i området og udenfor. Hvordan gør man det? Det er der mange svar på, hvordan vi gør, siger han og uddyber:

– Det er vigtigt, at vi i en uddannelse, hvor vi uddanner til et fag, arbejder med at gøre læring. Vi har en masse viden. Eleverne har en masse viden, den viden skal gøres til handling. Her kan vi skabe dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.  En af de ting, vi er nået langt med, men skal være endnu bedre til, er derfor at gøre læring. Det at være praksisnær i vores undervisning. Dertil kommer det gode samarbejde mellem kommuner, regioner og skole. Vi er mange, der har en dagsorden med flere hænder – ja, vi er der alle sammen. Vi kommer også alle til at møde de medarbejdere, vi uddanner. Disse spørgsmål og udfordringen burde være allestedsnærværende for alle, men naturligvis er det noget vi i skole og praktik møder mere, og derfor arbejder vi også for at kunne styrke og øge opmærksomheden om faget for at kunne rekruttere.

Jacob Bro ser også gode muligheder i et større samarbejde med praktik og skole. Det kan udvikle begge parter.

– En anden ting er, at vekseluddannelser kan noget helt unik. Det kan være i praksis og på skolen. I samarbejdet derimellem, kan vi styrke. Vi kan være stærkere på at være tættere på eleverne i praktikken, og praktikken kan være stærkere på at være tættere på eleverne på skoledelen. Et øget samarbejde på mellem skole og praktik kan være med til at udvikle dygtige velfærdsmedarbejdere, mener direktøren, der har haft en fantastisk første arbejdsdag.  

– Det har virkelig været en spændende første dag. Jeg vil gå så langt som til at sige, at man skulle have nogle flere førstedage. Det er fantastisk at møde så mange nye og gode dedikerede mennesker. Jeg var også så heldig, at der lige præcis i dag var afslutning på et social- og sundhedsassistent-optag, så i dag har vi sendt nye og dygtige medarbejdere ud i praksis, klar til at løfte den velfærdsopgave, der venter. Det er en motivationsfaktor at se dem, der gennemfører uddannelser, det er fantastisk, siger Jacob Bro.