Medlem af Folketinget, Karina Lorentzen (SF) og byrådsmedlem i Fredericia Kommune, Connie Maybrith Jørgensen (SF) besøger torsdag den 23. juni havneselskabet ADP til en snak om planerne for udvidelse af Fredericia Havn.

– Jeg ser frem til at høre om planerne for udvidelsen af Fredericia havn. Det er godt med projekter, som bidrager positivt til erhvervsudviklingen i regionen, og det lyder til, at projektet både vil gavne beskæftigelse og klimaet, siger Karina Lorentzen, som er valgt for SF i Sydjylland.

Connie Maybrith Jørgensen SF, Socialistisk Folkeparti

– I SF Fredericia er vi rigtig positive over for projektets intention om at få godstransporten over på skinner. Erritsø-området er i forvejen frygteligt belastet af tung trafik ud mod motorvejsnettet, og derfor vil det være godt for både borgere og klima, hvis det lykkes at få godstransporten over på jernbanerne, siger Connie Maybrith Jørgensen fra SF.

Der er flere tiltag i forbindelse med havneudvidelsen, som efter sigende vil gavne miljøet. Det ser både Karina Lorentzen og Connie Jørgensen frem til at høre mere om.

Karina Lorentzen Dehnhardt, SF, Socialistisk Folkeparti (Foto: AVISEN)

– Det er afgørende med naturbeskyttelse i Lillebælt. Jeg håber at høre, at projektet vil gå forrest og vise, hvordan en havneudvidelse kan gå hånd i hånd med forbedringer af havmiljø og biodiversitet. Det handler blandt andet om at medtænke naturgenopretning med stenrev, nye muslingebanker og nyplantede skove af ålegræs i projektet, siger Karina Lorentzen.

– Gode intentioner er ikke nok, og vi skal bruge erfaringerne fra andre projekter til at få det grønneste resultat. Det er afgørende, at klapning undgås, og SF opfordrer stærkt til, at man genbruger al uddybningsmaterialet til havneudvidelsen. Vi ved, det et teknisk muligt, fordi slam, der skulle dumpes ved Køge fra Lynetteholm, nu skal indbygges i Lynetteholm, siger Connie Jørgensen.