Den efterhånden langvarige strejke, der har kostet mange danskere deres sommerferie, får en ende. Piloterne og SAS har sent mandag aften indgået en aftale, der betyder, at piloterne igen kan genoptage deres arbejde.

Efter 15 dages strejke har SAS og SAS Scandinavias pilotforeninger afsluttet mæglingen. Parterne er blevet enige om nye 5,5-årige overenskomster, og flyvningerne fra SAS Scandinavia genoptages i overensstemmelse med de regulære trafikprogrammer hurtigst muligt.

– Jeg er glad for, at vi nu er blevet enige med alle fire pilotforeninger i SAS Scandinavia, og at strejken er afsluttet. Endelig kan vi genoptage vores normale drift og flyve vores kunder på deres længe ventede sommerferie. Jeg beklager dybt, at så mange af vores passagerer er blevet berørt af denne strejke, siger Anko van der Werff, President og CEO i SAS Group.

De 5,5-årige aftaler mellem SAS og SAS Skandinaviens pilotforeninger udgør en vigtig del af SAS’ omfattende transformationsplan SAS FORWARD, da aftalerne giver den stabilitet og forudsigelighed, som potentielle investorer kræver.

Aftalerne indeholder omkostningsbesparelser i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i SAS FORWARD-planen vedrørende piloternes vilkår og betingelser, og SAS tager et vigtigt skridt nærmere at nå det overordnede mål i planen på 7,5 milliarder svenske kroner i årlige omkostningsbesparelser.

Kort fortalt betyder aftalerne øget produktivitet for SAS Scandinavia-piloterne samtidig med, at de giver øget fleksibilitet i sæsonproduktionen. Aftalens vilkår giver også en reduceret enhedsomkostning for SAS Scandinavia-piloterne.

Som led i aftalen mellem SAS og SAS Scandinavias pilotforeninger vil en række retssager, som pilotforeningerne og/eller individuelle piloter tidligere har indledt mod SAS, ligeledes blive trukket tilbage. I overensstemmelse med en aftale om omstruktureringsstøtte, som vil blive indgået mellem parterne i en kapitel 11-proces, har SAS givet fagforeningerne et generelt usikret krav på 1 milliard svenske kroner i SAS’ frivillige økonomiske rekonstruktionsproces. Betalinger inden for rammerne af det uprioriterede tilgodehavende vil være begrænset til maksimalt 100 mio. svenske kroner og vil ske over 5,5 år svarende til aftalernes længde.

Endelig har SAS forpligtet sig til at genansætte 450 piloter med en gradvis optrapning til fuld tid i takt med opskaleringen af ​​luftfartsdriften frem til 2024.

Med overenskomsterne på plads vil SAS nu også kunne komme videre i processen for at sikre finansieringen af ​​virksomhedens løbende drift under den frivillige økonomiske omstruktureringsproces. Selskabet forventer, at finansieringsprocessen er afsluttet inden for de kommende uger.

– Med disse aftaler på plads bidrager piloterne deres del i denne vanskelige situation. Vi vil nu fortsætte det vigtige arbejde med at implementere vores SAS FORWARD transformationsplan, for at opbygge et stærkt og konkurrencedygtigt SAS for en lang fremtid med støtte fra pilotforeningerne og andre interessenter. Strejken har betydet en hård situation for vores kunder, for vores medarbejdere og for hele virksomheden. Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige tak til alle SAS-kolleger, som har arbejdet utrætteligt i de seneste uger for at hjælpe vores kunder, slutter Anko van der Werff.

Aftalerne mellem SAS og SAS Scandinavias pilotforeninger er betinget af godkendelse af medlemmer af alle fire fagforeninger, og da SAS er i gang med en frivillig økonomisk omstrukturering i USA, er de endelige aftaler også betinget af godkendelse af amerikanske føderale domstole. Virksomheden forventer at modtage de nødvendige godkendelser inden for de næste par uger.

Som tidligere annonceret beløber den estimerede effekt af strejken sig til cirka 100-130 millioner svenske kroner om dagen i tabte indtægter og udgifter. Til dato forventes den økonomiske virkning af strejken at overstige 1,5 milliarder svenske kroner. Det er for tidligt at give mere detaljerede oplysninger om de overordnede økonomiske konsekvenser af strejken, men efter en 15-dages strejke er omkring 370.000 passagerer blevet ramt af omkring 3.700 aflyste flyvninger.

Nogle trafikforstyrrelser vil fortsætte de næste par dage, mens normal trafik genoptages. Find opdateret information om trafikforstyrrelser her.