Hvor gammel er den typiske butikstyv, og hvilke varer stjæler vedkommende? Crimestat, som er et samarbejde mellem Dansk Erhverv og detailhandlen om kriminalitetsdata, har netop udgivet sin seneste årsrapport for 2021. Disse nyeste tilgængelige tal på området viser bl.a. profilen af en typisk butikstyv i Danmark, samt en række andre data vedrørende butikstyverier, røverier og indbrud i detailbutikkerne. Blandt andet en stigning i registrerede butikstyverier.

Crimestats årsrapport samler en række data vedrørende kriminalitet begået i detailhandlen i 2021.

Her kan man blandt andet se den nyeste profil af den typiske butikstyv.

Den typiske butikstyv anno 2021 er således en mand på 38 år, som stjæler personlig pleje, fx en deodorant, hos en købmand eller et supermarked på Amager. Tyveriet sker torsdag den 22. i marts måned i tidsrummet mellem 14:00 og 18:00, og tyven pågribes af en detektiv. Gennemsnitsprisen for stjålne varer i aldersgruppen 20-39 år er desuden 209 kr.

– Beskrivelsen af den typiske butikstyv er naturligvis karikeret, men viser med tydelighed, at vi har et godt billede af, hvem der stjæler hvad og hvornår, hvilket hjælper detailhandlen til at målrette deres forebyggende indsats, siger chefkonsulent i Dansk Erhverv Henrik Sedenmark.

Registrerede butikstyverier stiger

Generelt er der sket en lille stigning i 2021 i registrerede butikstyverier, røverier og indbrud sammenlignet med 2020. Antallet af registrerede røverier har dog været relativt stabilt over de seneste tre år, efter en samlet set faldende tendens siden 2010. I 2021 steg antallet af registrerede røverier med fire, men er stadigvæk det næstlaveste siden 2010. Antallet af registrerede indbrud er stadigvæk lavt, og der er alene registreret fire tilfælde mere end i 2020. Antallet af registrerede butikstyverier er derimod steget med ca. 9 %.

– Det er positivt, at vi set over en årrække oplever færre røverier og færre indbrud, men desværre går det slet ikke samme vej med butikstyverierne. Vi ser allerede nu, at vi oppe med 6% i forhold til 2021, og oppe med knapt 25% sammenlignet med 2020. Det er en udvikling, vi selvfølgelig er opmærksomme på, og vi er i samarbejde med relevante aktører, blandt andet politiet, ved at se nærmere på, hvordan vi bedst muligt vender den udvikling, siger Henrik Sedenmark.

Se hele Crimestats årsrapport for 2021