Politik

Politik

Isabella Arendt stopper med øjeblikkelig virkning som formand for Kristendemokraterne, som hun også har meldt sig ud af. I en e-mail skriver Arendt: - Jeg brænder for at gøre Danmark grønnere, friere og mere næstekærligt. Jeg har ikke længere en oplevelse af opbakning, og derfor tager jeg konsekvensen og har truffet denne beslutning.
Skal Claus Hjort-Frederiksen for retten? Det mener Rigsadvokaten, der har indstillet, at det mangeårige medlem af Folketinget og tidligere minister, skal stilles for en dommer anklaget for landsforræderi. Det lyder voldsomt - og det er det også. Det er blevet meget politisk og sætter spørgsmålstegn ved centrale del af demokratiet. Medlemmer af Folketinget kan ikke tiltales eller fængsles, uden Folketinget...
Det skal være en tryg oplevelse at vidne i en straffesag, og ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse og støtte. Derfor nedsatte den foregående justitsminister i december 2021 et offer- og vidnepanel, som har til opgave at undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i mødet med retssystemet. Panelet har nu afleveret sin første...
På den yderste venstrefløj i dansk politik har der i mange år været en voldsom EU-skepsis, hvor et stort flertal ønsker Danmark ud af EU. Hos Enhedslisten er det ikke længere et dedikeret mål. EU bliver nu anerkendt som en arena, hvor man både kan vinde og tabe. Den Europæiske Union splitter danskerne. Vi står overfor en folkeafstemning om det...
Onsdag den 11. maj var der samtalesalon i ADP Loungen i Fredericia Idrætscentret, hvor temaet var vision 2032, som Fredericia Byråd skal lave. De ville have inputs fra foreningslivet, herunder idrætten og kulturen. Borgmester Steen Wrist bød velkommen og talte om vigtigheden af, at borgerne i byen får et ejerskab af den kommende vision. - Vi vil have en vision, der...
Borgmester Steen Wrist fremhæver, at kommunens nye kultur- og idrætsfaciliteter bidrager til en masse gode ting, blandt andet sundheden. Det sagde han ved indvielse af det nye mountainbikespor i Madsbyparken. https://youtu.be/ENQ_YUaWJlM
Venstre har i mange år ønsket det. Konservative ligeså. Dansk Folkeparti mener, at erhvervslivet har leveret, og går derfor også ind for at udfase dækningsafgiften. Nu vil Socialdemokratiet også fjerne dækningsafgiften. Det har stor opbakning i erhvervslivet, men venstrefløjen er imod. Både SF og Enhedslisten har svært ved at stemme for. Men for Nye Borgerlige er situationen en anden. https://avisen.nu/forklaring-det-betyder-en-afskaffelse-af-daekningsafgiften/ Dækningsafgiften...
Tema: Den moderne kulturkrig Hvis man ikke ved hvad der menes med det engelske begreb woke, så er der hjælp at hente. En kontant oversættelse kan give resultatet ”vågnede”, men som så ofte med ord kan de komme til at betyde noget helt andet. I denne sammenhæng skal woke forstås som den generelle ”opvågning” blandt aktivister, der begyndte i 2010’erne...
Kultur- og Idrætsudvalgsformand i Fredericia Kommune, Peder Tind (V), glæder sig over det nye mountainbikespor i Madsbyparken. Han er især glad for, at sporet er for alle. https://youtu.be/iSI546WbBtg
Afskaffelsen af dækningsafgiften er ikke en blomst, der er groet i SF’s baghave. Tværtimod. Byrådsmedlem Connie Maybrith Jørgensen er ikke begejstret for forslaget, hun vil have vished for kommunens økonomi - og for stabilitet i tallene, før hun tør bruge flere penge. Ledighedstal, dækningsafgift. Manglende politisk ledelse, gulerod til erhvervslivet. Der er blevet sagt meget omkring dækningsafgiften, som erhvervslivet i...