Mandag den 7. juni 2022 behandler Folketinget et lovforslag, der skal gøre det muligt for folke-, førtids-, og seniorpensionister samt efterlønsmodtagere at arbejde i velfærdssektoren med henblik på at hjælpe ukrainske flygtninge.

Efter de gældende regler bliver pensionister modregnet i deres pension, hvis de har indtægter i relation til arbejde. Men det ønsker beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A) at ændre på i forhold til indsatsen for at hjælpe flygtninge fra krigen i Ukraine. Siden 24. februar 2022 hvor Ukraine blev invaderet af Rusland, er der opstået en stor flygtningestrøm i Europa, hvor de fordrevne ukrainere er blevet taget imod over det meste af EU, også i Danmark.

Aftalen mellem partierne blev indgået den 9. maj 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Kristendemokraterne og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech).

Formålet med lovforslaget er at sikre, at folke-, førtids-, og seniorpensionister samt efterlønsmodtagere, der ansættes eller tager ekstra arbejde i velfærdssektoren for at hjælpe ukrainske flygtninge, ikke bliver modregnet i pension og efterløn. I maj sagde Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

– Jeg er glad for, at det er lykkes at lande en aftale, så vi gør det mere attraktivt for pensionister og efterlønnere at gå tilbage på arbejdsmarkedet for at give en hånd i disse ekstraordinære tider. Der er hårdt brug for flere hænder, og vi skal gøre alt, vi kan, for, at danskerne ikke oplever forringelser i børnehaver og på skoler, mens vi tager vores del af ansvaret for at hjælpe folk i nød på flugt fra krig og død.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, bemærker at der er brug for ekstra kapacitet til situationen:

– Jeg er godt tilfreds med, at vi nu tager initiativ til at belønne dem, der giver en ekstra hånd i denne meget alvorlige situation. Det har Venstre presset på for, så man ikke modregnes i sin folkepension, hvis man fx har indtægt fra et job i relation til fordrevne fra Ukraine. 

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa, er fokuseret på behovet for at få flere hænder til at løse udfordringerne med kapaciteten til de ukrainske flygtninge:

– Det er vigtigt, at de ukrainske børn og unge, der kommer til Danmark, får en tryg og god modtagelse. Men det kræver et pædagogisk personale, vi lige nu mangler, og derfor er det fantastisk at se, at der står så mange pensionerede lærere og pædagoger klar til at yde en ekstra indsats på et hårdt presset arbejdsmarked. De løfter en stor og helt ekstraordinær opgave, og det skylder vi dem en stor tak for. De skal selvfølgelig ikke opleve, at de eller deres ægtefæller bliver modregnet for det gode arbejde, de lægger, og det er jeg rigtig glad for, at de nu heller ikke bliver. Det er kun fair.

Men færdiggørelsen af lovarbejdet i Folketinget forventes det at aftalen kan træde i kraft fra 16. juni 20