Statsminister Mette Frederiksen og lagmand Bárður á Steig Nielsen har i dag underskrevet en hensigtserklæring om at bygge et nyt og større fængsel på Færøerne.

Kriminalforsorgen på Færøerne varetager en vigtig samfundsfunktion og bidrager til trygheden i det færøske samfund. Regeringen og landsstyret ønsker at skabe bedre og mere nutidige forhold for både indsatte og ansatte. Et nyt fængsel vil bl.a. indebære, at færinger i videre omfang end i dag kan afsone fængselsstraffe på Færøerne.

– Det er en fantastisk nyhed, at vi nu kan se frem til et nyt fængsel på Færøerne. Det har været et stort politisk ønske, at færøske indsatte kan afsone deres dom på Færøerne. Jeg er meget tilfreds med, at det nu vil være muligt. Det nye fængsel har ikke blot betydning for de enkelte indsatte, som får hensigtsmæssige og nutidige forhold. Nej, det vil have stor betydning for retssikkerheden i det færøske samfund, siger lagmand Bárður á Steig Nielsen

– I dag er en god dag i det dansk-færøske forhold. Hensigtserklæringen betyder, at vi nu har taget et afgørende skridt for at modernisere fængselsforholdene på Færøerne. Jeg er meget glad for, at regeringen og landsstyret har besluttet at iværksætte projektet, som imødekommer et stort ønske på Færøerne. Helt konkret har regeringen og landsstyret i dag aftalt en proces, som skal føre til et nyt fængsel på Færøerne i 2030, siger justitsminister Mattias Tesfaye.

Baggrund

På baggrund af et ønske om at forbedre fængselsforholdene på Færøerne nedsatte justitsministeren og lagmanden i 2021 en dansk-færøsk arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, landsstyret, kriminalforsorgen og Færøernes Politi, som bl.a. har drøftet konkrete forslag til at forbedre afsoningsforholdene. Sideløbende hermed har kriminalforsorgen på baggrund af midler, som blev bevilliget i forbindelse med finansloven fra 2021, udarbejdet en analyse af fængselsforholdene på Færøerne.

I analysen har kriminalforsorgen identificeret flere løsningsmodeller, som helt eller delvis imødekommer de nuværende udfordringer i fængselsvæsenet på Færøerne. Der vil i forbindelse med, at der etableres et nyt fængsel, blive taget udgangspunkt i dette arbejde.