Middelfart Kommune udbyder 23 attraktive byggegrunde i Middelfart. Grundene ligger på Isingen i Middelfart og kommer i udbud fra onsdag den 8. juni 2022.

Grundene ligger i velbeliggende og børnevenlig udstykning med lukkede vænger og stisystemer i Skrillinge i udkanten af Middelfart by, og har kort afstand til skole, daginstitution, idrætsanlæg, indkøb og rekreative områder.

Udstykningen er beliggende med få km til motorvejsnettet, hvor hele Trekantområdet og Odense kan nås på ca. 30 minutter.

Der sælges kun én grund pr. køber denne dag, og grundene kan ikke reserveres.

Tilbuddene behandles fortroligt indtil salg har fundet sted. Der er således ikke adgang for de bydende til at overvære åbningen af tilbud.

Grundene udbydes til salg i henhold til reglerne i udbudsbekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Grundene udbydes til en mindstepris og overtages den 1. august 2022.Det bemærkes, at Middelfart Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris, og at tilbudsgiver kan afgive et højere købstilbud end den udbudte mindstepris.

Flere bud på den samme grund udløser ny budrunde

Hvis flere interesserede købere byder på den samme grund, så vil alle tilbudsgiverne på den aktuelle grund blive orienteret herom, og få mulighed for at komme med et supplerende tilbud inden for en nærmere angivet kort frist. Efter fristens udløb sælges grunden til højestbydende.