Den 16. juni, 2022 afholdt boli.nu ordinært repræsentantskabsmøde på Restaurant Oven Vande ved Volden. Det var første gang repræsentantskabet var samlet efter hovedbestyrelsesformand gennem 15 år, Erik Bennedsen afgik ved døden den 27. marts, 2022.

Repræsentantskabsmødet skulle derfor vælge sin formand for en ny periode. Der var stort fremmøde og en god stemning på mødet. Mødet blev indledt med en tale ved Borgmester Steen Wrist Ørts.

Under valghandlingen vedtog repræsentantskabet hovedbestyrelsens forslag om valgperioden for Hovedbestyrelsesformanden, næstformanden og menigt bestyrelsesmedlem.

Som ny formand for boli.nu blev Kurt Dahl valgt for 2 år og som næstformand blev Lene Brus Christoffersen valgt for 1 år. Begge uden modkandidater. Jævnfør boli.nu vedtægter skal formand og næstformand vælges forskudt og må derfor ikke være på valg samme år.

Den nye formand ser frem til arbejdet i bestyrelsen.

– Jeg blev opfordret til at stille op, og blev valgt med fuld opbakning fra hele repræsentantskabet. Vi mistede desværre vores formand i marts, og jeg har været stedfortrædende formand indtil repræsentantskabet trådte sammen. Jeg har selv siddet i bestyrelsen i over 12 år. Jeg kender til det gode fællesskab i bestyrelsen, og vi vil sikre, at vi har nogle gode og sunde boliger for alle. Vi arbejder alle med en strategiplan, der gælder for fem år ad gangen med mål og pejlemærker. I øjeblikket er det renoveringsprojekter, som vi arbejder med, blandt andet Sophie Amalie Gården, men det kan også være seniorfællesskaber, som vi kommer til at arbejde med, der er nok at arbejde med, fortæller den nye formand, Kurt Dahl.

Hovedbestyrelsen i boli.nu består af:

Formand Kurt Dahl

Næstformand Lene Brus Christoffersen

Bestyrelsesmedlem Søren Lind Jensen

Bestyrelsesmedlem Jørn Vestergaard Kristensen

Bestyrelsesmedlem Ragnhild Dons

På repræsentantskabsmødet præsenterede hovedbestyrelsen samtidigt resultatet af 2 workshops afholdt i foråret 2022 med deltagelse af repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og samtlige medarbejdere i boli.nu, hvor deltagerne i fællesskab har arbejdet med grundstenene til et kommende strategisk målsætningsprogram for perioden 2023 -2028. Resultatet blev vel modtaget af repræsentantskabsmødet og arbejdet med det endelige strategiske målsætningsprogram for 2023 – 2028 afsluttes i efteråret.

boli.nu er en almennyttig boligorganisation etableret i 1944 og som administrerer ca. 1900 boliger fordelt på 19 boligafdelinger i Fredericia, Taulov og Skærbæk. boli.nu beskæftiger 17 varmemestre i driften samt 8 funktionærer på vort administrationskontor. boli.nu er en arbejdsplads i en attraktiv og spændende branche. boli.nu har gennemført store renoveringssager og er stadig i gang. I årene 2017-2019 opførte boli.nu bl.a. 60 nye boliger i Skærbæk ligesom Skanseparken netop har afsluttet gennemførelsen af en fysisk helhedsplan af afdelingens 330 boliger. boli.nu har ligeledes gennemført omstruktureringer med henblik på øget effektivisering.