Selvom anvendelse af asbest har været forbudt i Danmark siden 1980’erne, får det hvert år stadig konsekvenser for mange danskere at have arbejdet med asbest. Derfor er regeringen og et bredt flertal af partier nu blevet enige om en række initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest.

Asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, og der gælder skrappe regler for fjernelse af asbest, fordi indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række kræftformer. Alligevel udgør asbest stadig en udfordring for arbejdsmiljøet, særligt i byggebranchen.

Derfor indkaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i april måned Folketingets partier til politiske drøftelser om asbest. På den baggrund er regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om en række nye initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest.

Et af initiativerne i aftalen handler bl.a. om at styrke Arbejdstilsynets muligheder for at rejse straffesager for overtrædelse af asbestreglerne, så Arbejdstilsynet får bedre redskaber til at sætte ind over virksomheder, der bryder med asbestreglerne. Med aftalen vil arbejdsgiver fremadrettet også blive forpligtet til at sende asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag.

Derudover udvides vejledningen om asbest i tilstandsrapporten, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

– Selvom asbest har været forbudt siden 1980’erne, og der er skrappe regler på området, er asbest desværre ikke et overstået kapitel i dansk arbejdsmiljøpolitik. Det er derfor ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod den kræftfremkaldende asbeststøv og at der er viden om, hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og tilføjer:

– For regeringen er det en topprioritet at sikre borgerne et sundt og sikkert arbejdsliv. Derfor er jeg glad for, at vi efter gode, konstruktive drøftelser med Folketingets partier har kunnet lande en ny aftale om asbest. Med den tager vi nu endnu et vigtigt skridt i kampen mod udsættelse for asbest.

– Men kampen slutter ikke her. Til efteråret fortsætter det vigtige arbejde, når jeg indkalder Folketingets partier til forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale. Her er det vigtigt for regeringen, at vi sikrer et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø. Indsatsen mod de skadelige virkninger af asbest kommer derfor til at indgå i forhandlingerne, slutter ministeren.

Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Derfor er regeringen netop nu i gang med at forberede grundlaget for en ny arbejdsmiljøaftale, hvor også asbest vil indgå. Beskæftigelsesministeren vil indkalde til politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale i efteråret, når regeringen har præsenteret sit forslag til finanslov for 2023. Aftalepartierne ser i øvrigt frem til, at Europa-Kommissionen forventer at fremlægge et konkret lovgivningsinitiativ om beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for asbest i andet halvår af 2022.