En stram økonomiaftale bør få kommunerne til at prioritere mennesker frem for mursten, mener fagforeningen FOA

Regeringen har indgået en historisk stram aftale med kommunerne om næste års økonomi, det kommer til at koste velfærd, siger fagforeningen FOA.

– Jeg frygter en fremtid, hvor vi ikke kan give den nødvendige hjælp og støtte til psykisk syge og handicappede, uden at skulle skære i velfærden for børn og ældre. Det er virkeligheden med en spareaftale som den, vi ser her. Den her aftale rækker ikke hele vejen rundt, siger Mona Striib forbundsformand for FOA.

Den stramme økonomi bør få kommunerne til at koncentrere sig om den borgernære velfærd mener Mona Striib.

– I sådan en situation skal vi altid vælge mennesker frem for mursten, det dur ikke, at vi prioriterer prestigeprojekter, mens de ældre på plejehjemmene og børnene i dagplejen betaler prisen, fastslår Mona Striib.

Kommunernes Landsforening har flere gange, under forhandlingerne, opfordret regeringen og finansminister Nicolaj Wammen til at melde ærligt ud om, hvordan den så vil prioritere velfærden, hvis den ikke kan og vil finde penge til at leve op til borgernes forventninger. Den opgave er nu sendt videre til kommunalpolitikerne, mener FOA.

– Det er FOAs medlemmer, der i sidste ende møder den enkelte borger, som har en række forståelige forventninger til den hjælp og støtte, de kan få. Og det er FOAs medlemmer som måske må skuffe og ikke kan levere den nødvendige hjælp og støtte. Vi anerkender, at vi står i en svær økonomisk situation. En situation vi ikke har set i 30 år. Det bør få regeringen til at tage fat på budgetloven, og sikre, at kommunerne får den nødvendige frihed til at bruge de penge de faktisk har til rådighed og planlægge deres budgetter hen over flere år, siger Thomas Enghausen, næstformand for FOA.

Økonomiaftalen sætter også fokus på de store udfordringer, kommunerne har med at rekruttere nok personale, og lægger op til, at KL og regeringen skal fortsætte drøftelserne om det i løbet af efteråret. Det ser FOA også som en af de helt store udfordringer for den fælles velfærd.

– De drøftelser kommer vi til at følge og spille konstruktivt med i. Men det er altså ikke nemt at skaffe medarbejdere, hvis de ikke kan få de nødvendige ressourcer til at gøre deres job, så godt som deres faglighed tilskriver, siger Thomas Enghausen.