Der har været megen debat om den ulovlige ordre, der blev udstukket omkring aflivningen af mink tilbage i 2020. Folketinget nedsatte en kommission der skulle undersøge hændelsesforløbet. Den kommission har afleveret sin rapport, der udtrykker voldsom kritik af flere ledende embedsmænd, blandt andet Statsministeriets departementschef.

– Der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, lyder det om Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Der er altså tale om så grove forseelser, at Minkkommissionen mener, at Barbara Bertelsen i et vidt omfang kan drages til ansvar for den ulovlige ordre. Statsministeriet bliver groft kritiseret for at vildlede minkavlerne og offentligheden, samt for den klart ulovlige instruks, der endte med at blive enden for det danske minkerhverv i en periode.

Rigspolitichef Thorkild Fogde uniform

Det er ikke kun i Statsministeriet man har fået kritik. Rigspolitichef Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelse, forlyder det.

Han har angiveligt begået tjenesteforseelse:

– Af sådan en grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning, som kunne føres tilbage til pressemødet den 4. november 2020, fremgår det af minkkommissionens rapport.

Folketinget har fået en fuld gennemgang af Minkkommissionens rapport, der på en stor rullevogn blev kørt ind på Christiansborg med alle bilag. Minksagen har været en igangværende sag siden den ulovlige ordre, og undervejs i processen har flere af de blå partier stemt for, at statsministeren skulle sættes for en Rigsret. Hvis det skal blive aktuelt skal der være 90 mandater bag, og det er på nuværende tidspunkt uvist om støttepartierne finder grundlag for en Rigsretssag.