Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, vil have et opgør med woke-idelogien, der efter hans mening har taget overhånd. Han mener, det er en farlig ideologi, der skal italesættes.

I det seneste medieforlig, der blev annonceret den 21. maj 2022, mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne, er der blevet indført krav til modtagere af mediestøtte, der blandt andet handler om “at skabe øget bevidsthed omkring kønslighed i mediebranchen”. I den forbindelse kræves der fremadrettet en form for selvangivelse, hvor modtagerne skal godtgøre i hvilket omfang, der er ansat kvinder eller mænd. Messerschmidt ser det som et eksempel på, at wokismen griber ind i det armslængdeprincip, der ellers bør være i forhold til medierne.

Det at være “woke” kan beskrives som en form for “opvågning” fra en diskrimerende samfundsorden. Især minioritetsgrupper har taget ideologien til sig, hvor det man har kaldt for “cancel-kulturen” i de seneste år har trukket overskrifter. Her er det eksempelvis komikere, der har lavet vittigheder om transkønnede, hvor woke-aktivister har forsøgt at få fjernet deres shows fra Netflix og andre platforme.

“Det skrives ind i DR’s public service-kontrakt og TV 2’s public service-tilladelse, at de skal arbejde målrettet med at skabe større mangfoldighed og diversitet. Herunder fx i forhold til valg af musikere, der spilles. DR og TV 2 skal redegøre for deres indsats i public service-redegørelserne”, skriver partierne bag forliget.

Morten Messerschmidt stiller spørgsmål ved om, der overhovedet er et problem med mangfoldigheden eller diversiteten på de danske kanaler. Men også ved, at man finder det nødvendigt at lovgive om det. Samtidig mener han, at medierne risikerer at få penge ved at gå på kompromis med friheden, og at der pludselig kommer et ekstra censurfilter ind over produktionen:

– Det er et filter i retning af, at man som medie skal fremstille en bestemt ideologi. I det her tilfælde kønsideologien. En ideologi, hvor der ikke bare findes mænd og kvinder, men 71 forskellige køn. Jeg synes, det er vanvittigt, at man begynder at stille krav til medievirksomheder om, at skulle lave kønsselvangivelser. Hvordan kan det være afgørende, hvordan kønssammensætningen er. Det handler jo ikke om bare mænd og kvinder, men altså også alle mulige andre køn, der måtte være ind imellem. Det, at man begynder at normalisere det ualmindelige, det er med til at nedbryde den fælles identitet, der binder et samfund sammen. Hvis man ikke er enige om, hvordan vi taler til, med og om hinanden og ikke har en fælles mængde i forhold til vores historieforståelse, så begynder selve det kit, der skaber et folk, at blive nedbrudt, mener Messerschmidt.

Formanden for Dansk Folkeparti ser udviklingen som farlig, og derfor vil hans parti målrettet gå imod wokismen i det danske samfund. For Messerschmidt er der tale om en bevægelse, der griber ind i nogle fundamentale opfattelser af det at være menneske. Det er ikke mindst i forbindelse af børns opfattelse af, hvad køn er, han se problemet.

– Woke er en ideologi, der trænger sig på flere og flere steder. Især i undervisningssektoren, mediesektoren eller i forhold til historieformidlingen. Det går grundlæggende ud på, at alt det, der holder os sammen som folk og som land skal nedbrydes, så mennesket kun skal ses ud fra sin helt partikulære særegenskaber. Det betragter jeg som en trussel på flere planer. Dels overfor vores børn, der helt ned til tolvårsalderen skal tage stilling til om de vil have skiftet juridisk køn. Om de tilhører mænd eller kvinder. Eller en af de 69 andre betegnelser man har hittet på, siger Morten Messerschmidt.

Han mener også, at man begynder at ændre på den måde historiefortællingen ellers har været på. Eller at hærværk beskrives som kultur. Som hvis man ødelægger buster, malerier eller skænder statuer.

– Hvis vi ser på hele den bevægelse, der er på især universiteterne med kønsdebatten, hvor man nærmest ikke kan få lov til at begå sig, hvis man er af den opfattelse at mennesket i udgangspunktet har to køn, så kommer de også med ret latterlige udmeldinger. Så må man ikke kalde en kagemand for en kagemand. Eller en kæmpeeskimo for en kæmpeeskimo. Det er den bevægelse, som vi gerne vil give noget modstand.

Ideen om, at der skulle være mange forskellige køn, mener Morten Messerschmidt er noget vrøvl. Han tror på, at der fødes mennesker, der ikke passer ind i den almindelige, biologiske kønsopfattelse.

– Men for langt den overvejende del af danskerne, så er der noget, der er så almindeligt, som hedder drenge og piger. Og ham og hun. Det skal være normen i forhold til lovgivningen. Dem der bliver set ned på i dag, der er dem, der tilhører den traditionelle skole. Altså dem der mener, at biologien er det vigtigste. At der findes mænd og kvinder. At det er det almindelige. Det er dem, der er udfordrede. Ikke folk der der “queer” og så videre. De har da fuld anerkendelse som det, de er, nemlig en seksuel minoritet. Det problem der har været i forhold til anerkendelse af seksuelle minoriteter, er blevet løst ved ligestillingen for bøsser og lesbiske. Derfor synes jeg også, at det er et problem, at en forening som LGBT+ lige pludselig ændrer sig fra at være en forening, der varetager det helt legitime og rigtige mål at homoseksuelle skal kunne leve på lige fod i Danmark til at være en forening, der begynder at varetage nogle ekstreme synspunkter. Det er langt fra det oprindelige mål, siger Morten Messerschmidt.