Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er historisk smal – og begrænser kommunernes muligheder markant. Særligt på anlægsområdet bliver flere kommuner presset, blandt andet Fredericia Kommune. Konservative har fundet ét lyspunkt i økonomiaftalen: Refusion for skattelettelser. Derfor er de klar til ikke bare at afskaffe dækningsafgiften, men også at kigge på kommuneskatten.

Med årets økonomiaftale har regeringen og KL aftalt et anlægsniveau på 18,5 mia. kr. Siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007 har anlægsniveauet kun en gang været lavere. Kommunernes serviceramme bliver i 2023 løftet med 1,3 mia. kr. til bl.a. at dække det demografiske træk. Aftalen bygger oven på de tre seneste økonomiaftaler, hvor kommunernes økonomi er blevet løftet med 4,6 mia. kr. Regeringen og KL er samtidig enige om, at kommunerne skal reducere forbruget af eksterne konsulenter med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. 2025.

Tommy Rachlitz Nielsen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Fredericia, mener, at det er den dyster aftale, der er indgået mellem regeringen og KL.

– Jeg tænker, at den kommer til at gøre ondt. Og det gør den måske særligt, når den kommer lige efter et valgår, hvor man i Fredericia har lovet guld og grønne skove og øset ud i anlæg, som vi nu ikke må bruge. Det kommer til at gøre ondt, for alt det de tidligere byråd har lovet, særligt på skolerenoveringerne, det skal genovervejes. Man har lovet en masse og afsat en masse midler fremover, men nu viser det sig, at staten ikke synes, vi må bruge det. Derfor skal vi reducere i de anlæg, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

Konservative: Skatterne skal ned

Det er væsentligt at understrege, at de besparelser som Fredericia Kommune bliver tvunget til ikke skyldes, at der er en dårlig økonomi. For Fredericia Kommune har en velpolstret kommunekasse, der indeholder knap en halv milliard kroner. Men reglerne for kommunernes økonomi og forbrug er dikteret af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL – hvor dette års aftale giver stærke begrænsninger for kommunerne. Derfor ser det ud til, at Fredericia Kommune ikke får lov at bruge de penge, der er planlagt – og at kassen derfor kun vokser sig større.

– Vi skal bruge lidt af pengene på at indfri løftet om at fjerne dækningsafgiften. Det er en konservativ mærkesag, der til sidst i valgkampen også blev til en socialdemokratisk mærkesag. De lovede, at hvis ledigheden faldt, så blev den afskaffet. Nu er økonomiaftalen kommet med mange trælse ting. Men et lyspunkt er, at staten kompenserer for nedsættelse af skatter de første fire år. De dækker 75% det første år. Så i stedet for at miste en indtægt på 32 millioner, så er det kun 8 millioner. I 2024 kompenserer de med 50%, så det koster 16 millioner og i de to sidste år er der 25% dækning. Så alt i alt står vi i en situation, hvor staten er med til at medfinansiere en skattenedsættelse. Det er en kærkommen værdsættelse af erhvervslivet. Hvis vi kan hjælpe dem med at fjerne en uretfærdig skat, så vil det være rigtig godt, forklarer Tommy Rachlitz Nielsen og fortsætter:

– Hele fidusen er, at selvom vi ikke havde fået tilskud, så havde det alligevel givet mening. For vi har ikke lov til at bruge flere penge på anlæg. Vi har flere penge i kassen, end vi havde regnet med. Vi opkræver mere i skat, end vi har brug for. Derfor skal vi fjerne dækningsafgiften – og vi skal kigge yderligere på, om vi kan sænke andre skatter. Så jeg synes også, at når vi ikke kan bruge pengene, så lader vi også være med at opkræve dem. Derfor synes jeg, at vi skal arbejde på at sænke skatten.

Du vil sænke kommuneskatten?

– Pengene har det bedre i borgernes lommer end kommunens lommer, hvis ikke vi alligevel må bruge dem. Nogle siger, at vi skal opkræve til, hvis vi skal bruge dem senere. Så er det bedre at opkræve dem senere. Vi går ind i en tid, hvor borgernes økonomi også er presset. Jeg synes, de skal have lov at bruge flere af deres egne penge, siger Tommy Rachlitz Nielsen og fortsætter:

– Du hører ikke mig sige, at vi skal reducere serviceniveauet overfor borgerne. Vi skal have det bedste niveau, som vi kan købe for penge. Men det vi kan købe er op til regeringen, for de har bestemt, hvor mange penge vi kan bruge. Vi ønsker, at vi skal have mest muligt ud af pengene. Men jeg mener ikke, at vi skal opkræve skat for, at de skal ligge i kommunekassen.

Er det et konservativt budgetforslag?

– Nu har jeg ikke set de endelige beregninger, så jeg vil gerne tage det forbehold, at der skal være penge til velfærd. Men jeg kan sige, at hvis der er luft til at sænke skatterne, så er det et konservativt budgetønske. Kommunekassen skal være velpolstret, men ikke mere end nødvendigt. Det hele skal hænge sammen. Vi har altid haft den holdning, at dem der kan selv, de skal selv. Men dem der ikke kan, de skal hjælpes. Andre forsøger at kalde os kapitalistiske, men det er lodret løgn, lyder det afslutningsvist fra Tommy Rachlitz Nielsen.