Klima

Klima

For anden gang i træk kåres Danmark som verdens mest bæredygtige land af det anerkendte Environmental Performance Index, EPI. Indekset udarbejdes hvert andet år af de to førende amerikanske universiteter Yale og Columbia. Yale og Columbias bæredygtighedsindeks slår fast, at Danmark er førende på verdensplan, når det kommer til bæredygtighed og håndtering af klimakrisen. I indekset bliver i alt 180...
Vi skal femdoble produktionen af vedvarende energi inden 2030, anbefaler DI i et forslag til en grøn samfundskontrakt. Den enorme stigning i produktionen er nødvendig, hvis vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, leve op til vores klimaløfter og sikre os en fremtidig rolle som førende leverandør af grøn energi. I sidste uge meldte fem nordeuropæiske regeringschefer ud, at...
Arealer svarende til 14 fodboldbaner hos Crossbridge Energy vil fremover få lov at vokse vildt. Mere end 2500 kvadratmeter er blevet tilsået med blomsterfrø. Store græsområder får fremover lov at vokse frit og vildt på Crossbridge Energy’s arealer på raffinaderiet i Fredericia. Faktisk er der tale om mere end 100.000 kvadratemter; mere end 14 fodboldbaner. Områderne ligger i yderkanterne af...