Den Konservative Byrådsgruppe fremsætter forslag til byrådet om, at indføre investeringsstop på de bygninger, som forventes at skulle sættes til salg. Nødvendig renovering og reparationsarbejde vil selvfølgelig stadig kunne gennemføres, alle investeringer over 50.000 kr. skal godkendes af økonomiudvalget.

I sidste uge blev Det Konservative Folkepartis gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen, kontaktet af Nana Hanghøj fra Fredericia Dagblad, som spurgte til et udbud på udskiftning af vinduer i Messe C. Et udbud som endte i en pris på knap 500.000 kr. Bygningerne blev jo købt af det forrige byråd, og samtidig besluttede det gamle byråd altså, at der skulle afsættes 1.700.000 kr. årligt til renovering af messecentret.

Vi må tilstå, at det kom som noget af en overraskelse for os, at netop messecentret fik øremærket 1.700.000 kr. til renovering. Det forekommer os særdeles urimeligt, at der skal øremærkes så mange penge lige netop til Messe C, som jo på ingen måde er en kommunal kerneopgave. Derimod må andre bygninger, som rent faktisk huser kommunale kerneopgaver, som f.eks. skoler, plejehjem, institutioner og meget andet, nøjes med en fælles pulje penge til renovering, hvorfra der prioriteres efter hvilke bygninger der trænger mest. En prioritering som Messe C altså slipper uden om.

Særlig grelt er det så, at flere partier i det nye byråd er enige om, at messecentret bør sælges. Vi er selvfølgelig helt med på, at nødvendig vedligehold skal gennemføres, så unødvendigt store værditab undgås. Men vi er lige så klar på, at det skal ske på lige vilkår med andre kommunale bygninger, og for os er der ingen tvivl om, at skoler, plejehjem, institutioner m.m. vægter betydeligt højere end bygninger som vi i virkeligheden slet ikke burde eje.

Den Konservative Byrådsgruppe har derfor fremsendt følgende forslag til borgmesteren til behandling i byrådet:

– Det Konservative Folkeparti foreslår, at der indføres investeringsstop i bygninger som er på eller forventes at blive en del af kommunens til-salg liste. Stoppet vedrører ikke nødvendigt vedligehold til under 50.000 kr. Større nødvendige investeringer skal godkendes af økonomiudvalget. Investeringsstoppet skal gælde for alle bygninger på, eller på vej på til-salg listen.

Desuden vil Det Konservative Folkeparti fremsætte forslag om, at de øremærkede penge til Messe C tages ud af fremtidige budgetter, og i stedet tilføjes den fælles pulje til prioritering sammen med alle kommunens bygninger. Det gør vi for at sikre at pengene bruges, hvor det er mest nødvendigt og naturligvis helst på kommunale kerneopgaver som skoler, plejehjem, institutioner mm.

For os er det vigtigt, at vi altid har fuld fokus på Fredericia Kommunes kerneopgaver.