Vicerektor Peter Knudsen glæder sig over, at det normale vender tilbage, når 1200 elever fejres til dimission på torsdag på Fredericia Gymnasium.

I dag var 19-årige Milia Wiese den første gymnasieelev, der fik hue på, og hun er elev af en generation, hvis gymnasietid blev noget anderledes end, hvad den skulle have været. Men en ting bliver som det plejer at være i år. De nye studenter fejres samlet.

Vicerektor Peter Knudsen, Fredericia Gymnasium.

– For to år siden kunne vi ikke have folk indenfor døren, nu kan vi igen fejre studenterne. De elever, der går i 3.G har været igennem coronatiden, både gennem 1. og 2.G. Det betyder, at de er gået glip af dele af det sociale liv; komsammener og SERMO-fester og lignende, men også i dagligdagen, hvor vi i perioder ikke måtte blande klasserne, heller ikke i fællesarealerne, hvor klasserne har siddet isoleret klassevis, så det har været noget. Det er noget af det, der er en del af at gå på gymnasiet; at man kan mødes på kryds og tværs, som de har misset, siger vicerektor Peter Knudsen fra Fredericia Gymnasium.

I år har der også været færre eksaminer, fordi ministeriet besluttede at skære ned med baggrund i eventuelt tabt uddannelse under de mange nedlukninger. Men beslutningen undrer vicerektor Peter Knudsen.

– Den afgørelse, der blev taget her med færre eksaminer, var meget overraskende, fordi ministeriet i starten af skoleåret meldte ud, at der ikke ville komme begrænsninger i eksaminerne, dog kunne underviserne tage hensyn til det, og tage noget ud af pensum med baggrund i, at det kunne være blevet gennemgået i coronatiden, men ikke dybdegående nok. Det endte med en lidt pudsig løsning med færre eksaminer, siger Knudsen og uddyber:

– Hvis man ser på elevernes arbejde, så har der været meget skriftligt arbejde, imens de har siddet derhjemme, og de har fået trænet meget skriftligt i mange fag. Det har fungeret, at de kunne sidde at arbejde med det skriftlige og melde retur til underviseren, imens de mundtlige dele af fagene ikke har været dyrket så meget, men i sidste ende har eleverne kunnet komme op i A-niveau mundtligt, men ikke i de skriftlige eksaminer. De endte med kun at komme op i dansk skriftligt på A-niveau, mens de kunne komme op mundtligt, hvor de havde mistet mest. Det gælder også C-fagene, som de har haft i 3.G. De har stort set ikke været påvirket af corona, men dem kunne de ikke komme op i, så logikken er der ikke. Der er ret mange lærere, der ikke forstår beslutningen, men måske har der været pres på politikerne fra elevorganisationerne, hvorfor man har taget hensyn, som vi ikke helt forstår her. Det er rimeligt med hensyn generelt, men her har det været mærkeligt, og der var lagt op til en anden model.

Når alt det er sagt, så glæder Peter Knudsen sig til sammen med kollegerne at fejre de nye studenter.

– Det bliver en stor dimension med 1.200 mand. Præcis som vi gjorde for tre år siden. Det er lidt pudsigt, for vi har faktisk haft okay-tilbagemeldinger ved de løsninger, vi havde under coronatiden. Sidste år havde vi seks dimissioner, så bliver da storslået at se alle på en gang, siger Peter Knudsen, der samtidig roser studenterne for den energi, de har udvist i dette skoleår:

– Ved siden af undervisningen har coronatiden været en dræber, så det er dejligt med et normalt skoleår i år. De elever, der holdt musikfestival i år havde ikke prøvet det før, selvom det normalt er dem, der skulle være de erfarne, så mange ting har været noget, der skulle startes forfra, men jeg er glad for den energi, der har været blandt eleverne til at få mange ting op at stå igen, slutter Peter Knudsen