Foreningen ‘Retssikkerhed for alle’ blev stiftet i kølvandet på Fredericia Kommunes afskedigelse af daværende borgervejleder, Jesper Gottlieb. Foreningen er kommet godt fra start, og har i dag 437 medlemmer, og har hjulpet 15 borgere med konkrete sager.

Det frembragte store reaktioner, da Jesper Gottlieb tilbage i februar endte med at blive afskediget som borgervejleder i Fredericia Kommune. Det skete efter et forløb, hvor der havde været en demonstration på Rådhuspladsen før et byrådsmøde, hvor borgerne gav byrådet det gule kort. Det gule kort hjalp ikke, Gottlieb blev afskediget. I stedet har foreningen ‘Retssikkerhed for alle’ set dagens lys, da de vil ind og varetage borgernes interesser. Håbet for foreningen er, at Fredericia Kommune ansætter en ny borgervejleder inden for nogle bestemte rammer.

– Hvis du skal tage beskrivelsen fra ministeriet for, at de kan få statstilskud, skal vedkommende være uvildig og føre tilsyn med forvaltningen, men det kommer nok ikke til at ske her i byen. Jeg var bisidder til Jesper Gottliebs tjenstlige samtale, og der udtrykte kommunaldirektøren, at hun forlanger 100 % loyalitet. Det er ikke foreneligt med en uvildig borgervejleder, siger Kirsten Cordtz, der er talsmand for foreningen.

Formanden for ‘Retssikkerhed for alle’ er Tinna Schram, og hun ser et stort behov for at hjælpe de borgere, der nu ikke har nogen borgervejleder at gå til.

– De føler en frustration, og de føler sig efterladt af kommunen. Mange af dem har sager kørende eller har haft brug for at række ud til Jesper (Gottlieb, red.), men så blev han fyret så pludseligt, som han gjorde. Kommunen henviser til gratis retshjælp, men de har jo ikke mulighed for at hjælpe med de her sager. Når man står i en sårbar situation, og skal finde rundt i junglen af medarbejder og paragraffer, kan man få brug for støtte, siger Tinna.

‘Retssikkerhed for alle’ har haft flere konkrete sager, hvor der er sket noget, netop fordi de gik ind i det.

– Vi oplevede, at vi i to tilfælde er gået ind i noget, der er rimeligt kompleks. Tinna fik en henvendelse og det var helt ekstremt. Moren havde prøvet at hjælpe, det var ekstremt hvad der blev fortalt. I samme øjeblik vi skrev en lang klage, som vi også sendte til Connie Maybrith Jørgensen, der er formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, gik der to dage til vi kom til møde om det. Der kom styr på det. Så nemt kan det gøres, siger Kirsten og fortsætter:

– Den sidste jeg fik kom der først et autosvar om at vedkommende er på ferie, men en time efter fik jeg et svar med besked om, at vedkommende godt nok havde ferie, men her var nogle mulige mødedatoer, og så var det løst.  Jeg tror, at sagsbehandlerne er meget presset og mange er ikke klædt på til opgaven.

437 medlemmer

I alt er ‘Retssikkerhed for alle’ nu oppe på at være 437 medlemmer.

– Og det er hovedsagelig positiv opbakning, som vi møder, siger Kirsten Cordtz.

De 437 medlemmer er ikke nødvendigvis borgere, der har brug for hjælp, men som støtter op om initiativet, hvor frivillige kræfter træder til og kan hjælpe borgere.

– Når vi får en sag, så sætter vi os ned med borgeren. I nogle tilfælde ser vi dokumentation, og ellers lytter vi. Der er også sager, hvor borgeren ”bare” mangler et overblik, siger Tinna og oplyser, at i en sag kan ‘Retssikkerhed for alle’ være enten bisidder eller partsrepræsentant.

Der kan være særtilfælde, hvor borgeren, som det drejer sig om, ikke er til stede. Det er både for at skåne borgeren og sagsbehandleren.

– Nogle gange kan en sagsbehandler føle sig truet, og tilkalde en vagt. I disse tilfælde kan man række ud til os, da vi kan hjælpe med kommunikationen mellem borger og sagsbehandler, da det tit er kommunikationen som er gået i hårdknude. Vores største interesse er at loven bliver overhold, uanset om det sagsbehandleren eller borgeren, siger Tinna.

Politisk indblanding?

Til det seneste byrådsmøde den 27. juni benyttede Tinna Schram spørgetiden til at spørge, hvornår der sker noget omkring ansættelsen af en ny borgervejleder.

– Borgmesteren synes, at vi skulle være en del af processen, siger Kirsten Cordtz.

Et er dog at sige det, men noget andet er handling.

– Jeg er stadig naiv, og håber på medmenneskelighed og gode intentioner. Kirsten er noget mere kritisk, da hun kender systemet på en anden måde. Jeg håber han står ved det, siger Tinna.

Til gengæld er der ros til Connie Maybrith Jørgensen fra SF.

– Vi er i dialog med hende. På det seneste byrådsmøde rejste hun sig op, og takkede os for det arbejde vi laver, siger Kirsten Cordtz.

Et af de helt store temaer, blandt borgerne, der skal have hjælp er, at de har mistillid til Fredericia Kommune

 – Jeg er bange for, at den mistillid, der er til kommunen, er alt for stor, siger Kirsten Cordtz og suppleres af Tinna Schram:

– Det er en af de ting, vi har talt med jobcenterchefen om, da hun vil skabe større tillid, men der er ikke meget lige nu.

Drømmer om Jesper Gottlieb som ansat

Som det er nu, er det hårdt arbejde for ‘Retssikkerhed for alle’. Det drives på frivillig basis og ulønnet, men håbet er, at der kan skabes økonomi til at ansætte en eller flere personer. Indtil da kører foreningen videre som hidtil.

– Vi vil gøre det i Jespers ånd, da han var Danmarks bedste borgervejleder. Det han kunne var, at tage de borgere, der var sure på kommunen og kunne sige, at kommunen havde ret og så troede de på det, fordi det kom fra ham. Han kunne forklare det på en anden måde. Tit er der sket det, at folk ikke forstår det, siger Kirsten Cordtz.

Fremtidsplanerne er klare for ‘Retssikkerhed for alle’. Foreningen leder efter et lokale, hvor de kan holde til, og ikke mindst skrabe en stor pose penge sammen, der kan aflønne en eller flere ansatte.

– Vores største drøm er at kunne ansætte Jesper Gottlieb den 1. oktober, siger Kirsten Cordtz med henvisning til hans fratrædelsesaftale.

Læs mere om foreningen ‘Retssikkerhed for alle’ på deres hjemmeside ved at klikke her.