Det var hverken guld eller grønne skove KL’s forhandlere fik med sig hjem efter forhandlingerne med regeringen om rammerne for kommunens økonomi i 2023.

Det betyder helt konkret, at Fredericia kommune skal spare penge i 2023 for at få enderne til at nå sammen i det kommunale budget. En tredjedel af kommunens udgifter går til ældreområdet og en tilsvarende del går til børn og- skoleområdet. Selv med en likviditet på 450 mio. kroner i kommunens sparegris, står vi overfor besparelser, da kommunens udgifter skal holdes indenfor servicerammen.

Specialskolen Frederiksodde blev først et varmt emne under sidste års kommunal valgkamp, men skolens pladsmangel har spøgt i Børne og- skoleudvalgets kulisser i årevis. Gennem et mildest talt klodset forløb, lykkedes det i 11. time at sikre børnene pavilloner på Kommunikationsvej bag Frederiksodde Skole som en midlertidig løsning. Dette efter massivt pres fra forældre og personale, i forhold til ikke at dele Frederiksodde Skole. Forvaltningen går efter sommerferien i gang med at kigge på den permanente løsning for Frederiksodde Skole, der ifølge anlægsprogrammet skal stå klar i 2027.

Igennem flere måneder, er der fra de almene skoler, visiteret børn med behov for et vidtgående specialtilbud, til Frederiksodde Skole. Disse elever har krav på et skoletilbud på skolen, men har indtil nu stået afventende i forhold til opstart, grundet pladsmanglen på Frederiksodde Skole. Fredericia Kommune har nu her lige før sommerferien, videresendt disse elever, der derfor står til at starte allerede i førstkommende efterår, og efter planen skal disse børn placeres i opstillede pavilloner på afdeling Skolesvinget i Bredsted-Pjedsted. Således har kommunen, igen i 11 time valgt at ”overse” tidligere indrømmelser, i forhold til borgerindragelse og lydhørhed og opretter nu en pavillon baseret satellit-afdeling – nøjagtigt det. Som den netop afgåede forældrebestyrelsen takkede nej til.

Dette efterlader nu den nye bestyrelse og personalegruppen, med opgaven at finde og ansætte egnede pædagoger og lærere, hen over sommeren, for at kunne løfte opgaven.

Jeg er netop trådt ind skolebestyrelsen på Frederiksodde skole og inden at vi har nået at konstituere os selv, så sidder jeg tilbage med en følelse af, at fordi at der blevet sovet i timen, så bliver vi igen snigløbet hen over sommeren.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen