Havde man sagt for 30 år siden, at den grønne omstilling og udviklingen af fremtidens grønne drivmidler skulle være med Fredericia som en hovedaktør, så havde mange nok peget på de mange skorstene i byen. I dag er virkeligheden dog en anden, mener erhvervsdirektør hos Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer.

Den grønne omstilling tager fart, først med klimavalget i 2019, senere med de nye energiløsninger og senest med krigen i Ukraine, der har sat ekstra turbo på omstillingen, men også den politiske villighed til indgå krompisser på området, hvor det tidligere kunne trække ud. Det ved Kristian Bendix Drejer også, men man har været i gang længe.

– Der sker så meget lige nu, vi er i overhalingsbanen. Vi har meget fart på, og det går rigtig stærkt på dette område. Hvis man ser tilbage til 2015, hvor jeg startede som erhvervsdirektør for Business Fredericia med fokus på transport- og logistikdelen, fordi den lå lige for i Taulov Dry Port, Taulov-området og DanmarkC, så havde man allerede dengang tænkt på at inddrage energi, men vi valgte at starte med transport og logistik som indsatsområde, men et par år efter begyndte vi i kulissen at arbejde med energi- og klima, hvilket vi meldte ud for tre års tid siden, fordi vi så og vidste, at det ville blive et stort og værdifuldt indsatsområde for Fredericia, fortæller Kristian Bendix Drejer.

For virksomhederne er der også gode muligheder for både at være en del af den grønne omstilling, men også lave en økonomi på det.

– Det er klart, at krigen i Ukraine kickstarter det yderligere, men man skal bare lige tænke over, at det ikke er der, vi startede den grønne udvikling. Den er startet længe før, også med Power-to-X og brintfabrikken, der kommer ved CrossBridge Energy. Der har været nogle meget fremsynede folk derude, som har set det komme, og så kommer der nogle elementer, der forstærker det i området. Derfor siger virksomhederne, at det er noget, de er i gang med. De ser muligheder i den grønne omstilling, og ser på, hvordan de kan bidrage og være med til at tjene penge på den grønne omstilling, mener erhvervsdirektøren, der også ser politikerne gå mere og mere efter løsninger, der er til gavn for alle.

– Det vil altid være et komplekst spil, og de ting politikere beslutter er altid taget ud fra skattemæssige hensyn. Det ved vi godt, og det bremser også nogle ting, eksempelvis solceller, som flere gange har været et problem at sætte op, men samlet set bliver de politiske beslutninger nødt til at blive drevet samme vej som den grønne omstilling. Det tror jeg på sigt skal ske nu, fordi vi bliver de fremmeste i verden på området, hvis vi gør det. Ligesom med vindmølleeventyret, så bliver power-to-x-eventyret, co2-fangsk og lignende ord, man kommer til at høre fremover. Det bliver også noget, som man vil se både virksomheder og politikere komme på besøg for at se ske i Fredericia, så vi får også erhvervsturisme i Fredericia på det her, mener erhvervsdirketøren.

Satser man på området, vil der også være en lang række af afledte effekter, som der kan være meget værdifulde for byen og området som helhed.

– Erhvervsturismen er måske en lille del af det her, men vi har sat gang i den med Experience Fredericia, men de helt store ting vil være muligheden for adskillige tusinde nye arbejdspladser, herunder også højtuddannede arbejdspladser, så man kan se et billede, hvor der skal sættes massevis af vindmøller op i Nordsøen – en ti-faktor af i dag, så skal være energi, der kan ledes til Fredericia, der kan omdanne den til grønne drivmidler. Det betyder både, at mange virksomheder skal arbejde med det, men også at bosætningen kommer bagefter, og der skal vi gradere op, være gode til at fortælle om de mange herlighedsværdier, som vi har i byen, både indre by, historien, og de dejlige naturområder langs Lillebælt, fortæller Kristian Bendix Drejer, der ser et enormt potentiale, som kan høstes både på kort tid og senere.

– Fra en skala fra 1-10 betragter jeg det som et klart 10-tal, måske endda 10 med pil op. Vi er på den nationale klinge. Vi er sammen med de fem største byer i Danmark på området, og er med til at lave indstillinger til Energiministeriet på, hvad man skal gøre med CO2-fangst. Vi er kommet med i det fine selskab med disse ting. Vi er en energiby, og det skal vi blive ved med at være. Vi skal være en grøn energiby, og det bliver vi, så det har en virkelig stor betydning, også for verden, det vi går og laver nu, lyder det afslutningsvist fra erhvervsdirektør hos Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer.