Viceborgmester Søren Larsen kunne klokken 20.00 ringe med klokken og meddele at afstemningen om en afskaffelse af det danske forsvarsforbehold var slut. Det skete 12 timer efter at han havde ringet med klokken for at åbne valget klokken 08.00.

Søren Larsen fortæller at der i løbet af dagen har været en fast tilstrømning af vælgere, samt at det hele er forløbet rigtig godt. Der har været udskiftning blandt de tilforordnede klokken 13.30, så der har været sikret friske øjne på valghandlingen.

– Jeg synes det er en stor festdag for demokratiet. Jeg har allerede været tilforordnet tilbage i 1997, og har haft et par pauser, men ellers været med. Det er altid fantastisk at se hvor mange mennesker, der bakker op om en demokratisk dag, som i dag, siger Larsen.

Det forventes at ville tage et par timer, før man kender resultatet af dagens afstemning. Det er et relativt nemmere arbejde denne gang, da der kun skal tages stilling til en ja og en nej bunke. Herudover vil eventuelle problemfyldte stemmesedler bliver lagt i en tvivlsbunke, hvor valgbestyrelsen vil tage stilling til deres gyldighed.

– Der har været en god ro og orden, så jeg er meget tilfreds med dagen, slutter Søren Larsen.