Fredericia Byråd besluttede i begyndelsen af året at der skulle udarbejdes en vision for Fredericia frem mod 2032. Erhvervslivet var i dag indbudt til et arrangement hos Business Fredericia, hvor byrådspolitikerne havde mulighed for at lytte til deres ideer.

Med en tidlig start på dagen blev der budt på morgenmad og netværk, mens byrådspolitikerne blandede sig i mængden af fremmødte erhvervsfolk. Efter nogle timers sparring rundt omkring ved bordene stod det klart for politikerne at erhvervslivet ville have mere end blot bedre rammevilkår for virksomhederne. Det bemærkede borgmester Steen Wrist også:

– Jeg blev faktisk lidt overrasket. Det jeg hører jer sige er, at I også gerne vil have en by med plads til alle, grønne arealer og et godt kulturliv, sagde borgmesteren, der før dagen havde forventet mere af den traditionelle dagsorden for virksomheder.

Men undervejs i arrangementet stod det klart, at erhvervsfolkene var optagede af at byen fortsat blev udviklet til et godt sted at leve og bo. Visionerne handlede om alt fra etableringen af et nyt museum, en outdoor vandrerute langs kysten, prioritering af rengøringen af den indre by, flere overnatningsmuligheder, et rummeligt arbejdsmarked med plads til de svageste, aktiviteter til alle aldersgrupper, noget at vise frem til virksomhedsgæsterne eller fortsat udvikling af kunst, musik og kultur.

Foto: AVISEN

Formålet med dagen var for politikerne at lytte, og derfor havde de givet sig selv mundkurv på. Ved hvert bord var der lagt et skilt med “lytteplads”, hvor en politiker kunne sidde og høre erhvervsfolkene byde ind på deres visioner. Kreativiteten lod til at være stor.

Fredericia har historisk været præget af at være en arbejderby med tung industri. Den historie er ved at blive videreudviklet, og det ønsker mange erhvervsfolk også for byen. For at kunne tiltrække den bedste arbejdskraft, skabe vækst og fornyelse udvides konkurrencen blandt byerne til også at handle om levevilkår. Det betyder gode forhold for børn og unge, adgang til fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Tanker som politikerne allerede havde hørt andre steder, hvor de har været for at stikke en finger i jorden.

Flere pegede også på at skabe en ny måde at se Fredericia på udefra. Dermed hvordan byens image er andre steder, og hvad identiteten for Fredericia skal være. Alle de mange ideer blev nedfældet i referat, og vil nu indgå i den evaluering, der skal i gang.

Foto: AVISEN