Fredericia Kommune skal gennemgå tre perioder, hvor Ankestyrelsen vurderer, at Lars Ejby har været inhabil. Det drejer sig om en kort periode i 2014 og to perioder i 2019-2020.

I 2021 kunne AVISEN afdække, at daværende byrådspolitiker Lars Ejby Pedersen kunne være på kant med de kommunale regler, da han samtidig med sit engagement i byrådet også var gift med en ledende medarbejder i kommunen, Kirsten Blæhr, der var chef for kommunens familieafdeling. Man påberåbte sig i den forbindelse at være dækket ind derved, at der skulle være en ekstra leder mellem parret.

Men den vurdering deler Ankestyrelsen ikke. De er kommet frem til, at Lars Ejby Pedersen i tre perioder var generel inhabil. På baggrund af medieomtalen besluttede Ankestyrelsen at skrive til Fredericia Kommune med henblik på at høre om forholdene. Ankestyrelsen ville have en besvarelse med baggrund i at Pedersen sad i Økonomiudvalget, samtidig med at hans kone var chef i Familieafdelingen. På den baggrund undersøgte Fredericia Kommune, hvorledes referenceforholdene havde været tilbage til 2014, hvorefter man forelagde dette for Ankestyrelsen.

Efter lang tids sagsbehandlinger er Ankestyrelsen nu endelig nået frem til en konklusion, og de skriver, at Lars Ejby, jf. Lov om Kommunernes styrelse § 29, stk. 5, litra b var generel inhabil i tre perioder:

•                    1.oktober 2014 til 31. december 2014

•                    1. januar 2019 til 29. februar 2020

•                    4. april 2020 til 31. juli 2020.

I de tre perioder skal kommunen nu undersøge, om der kan være sager, hvor Lars Ejby har været speciel inhabil. I så fald skal kommunen vurdere, om der er sager, der skal genbehandles.

Efter at AVISEN i en serie af artikler behandlede spørgsmålet, valgte Lars Ejby Pedersen at trække sig fra lokalpolitik. Han stillede således ikke op for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i 2021. Samtidig fratrådte hans hustru, Kirsten Blæhr, sin stilling som chef i Familieafdelingen.

Forvaltningen har i en pressemeddelelse udtalt, at “Fredericia Kommune tager Ankestyrelsens vurdering til efterretning. Nu starter Fredericia Kommune arbejdet med at kigge på, hvilke sager som evt. kan være berørt af Lars Ejbys inhabilitet, og hvilke konsekvenser det har”.

Samtidig vil sagen blive behandlet på et kommende byrådsmøde, hvor man vil tage stilling til et svar til Ankestyrelsen. Fredericia Kommunes forvaltning og juridiske afdeling har historisk været fuldt ud bekendt med ægteparrets status, men har dengang vurderet, at inhabiliteten ikke var noget problem.

Læs også