I foråret fik mange små og mellemstore virksomheder øjnene op for de gode tilskudsmuligheder til eksport i støtteprogrammet SMV:Eksport. Nu åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor erhvervshusenes eksperter sidder klar til at vejlede.

Interessen for det landsdækkende eksportstøtteprogram SMV:Eksport har været overvældende, da første ansøgningsrunde blev afholdt i foråret.

Programmet, som fremmer dansk eksport til nye markeder, er del af EU’s genstartspulje efter corona. Mere end 400 danske virksomheder søgte, kort tid efter puljeåbningen, et eller flere af de fem tilskudsmuligheder, så puljen måtte lukkes tidligere end forventet.

Årsagen til den store interesse bunder i mange virksomheders ønske om at udvide deres eksportaktiviteter, efter at corona-restriktionerne er ophævet i mange lande verden over. Samtidig har mange virksomhedsledere tilkendegivet, at de mange forskellige tilskudsmuligheder og de store tilskudsbeløb har gjort programmet særligt attraktivt for dem.

– At virksomhederne kan få tilskud til både professionel hjælp fra rådgivere og få dele af afgifterne til nødvendige certifikater dækket, har været eftertragtet, fastslår direktør Jacob Christian Nielsen, Erhvervshus Sydjylland, som er operatør for støtteprogrammet.

– Men også muligheden for at få tilskud til messer og sprogkurser samt til egne medarbejderes markedsanalyser har bidraget til, at så mange har søgt. Vi forventer derfor en stor interesse, når puljen åbner igen midt i august, tilføjer Jacob Christian Nielsen.

I den nye ansøgningsrunde for SMV:Eksport udmøntes en pulje på i alt 53 millioner kroner. Puljen er åben for ansøgninger fra den 15. til den 22. august. På grund af den forventede store efterspørgsel får kun de bedste ansøgninger tilsagn. Derfor lyder anbefalingen fra erhvervshusene også, at virksomhederne bør forberede deres ansøgning i tiden op til åbning. Hertil står en ansøgningsskabelon klar på nettet.

Ligesom i foråret kan virksomhederne igen søge én, flere eller samtlige fem tilskudsmuligheder i én ansøgning online. Virksomheder der overvejer at søge puljen, kan allerede nu få gratis sparring og vejledning omkring deres eksportmuligheder fra uvildige eksporteksperter i alle landets seks erhvervshuse.

Fakta

SMV:Eksport er en del af det store Virksomhedsprogram, der er søsat af regeringen – og udmøntet via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – som et rygstød til små- og mellemstore virksomheder ovenpå COVID-19 krisen. Midlerne kommer fra et genopretningsprogram fra EU, det såkaldte REACT-EU-program, samt regeringens erhvervs- og sommerpakke.

Programmet har samlet 600 millioner til udmøntning, og virksomheder har i de første ansøgningsrunder søgt penge til digitalisering, grøn omstilling, eksportaktiviteter samt kompetenceudvikling og indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr og software.

På Virksomhedsprogrammets hjemmeside kan der læses mere om nye ansøgningsrunder og krav til de fem forskellige spor. Læs mere på www.virksomhedsprogrammet.dk