Der har den seneste tid hersket en til tider fordummende debat om, hvorvidt politikere kan have dobbeltmandat, altså sidde i både byråd og region eller folketing.

Lad mig starte med at gøre det helt klart, at man skal have fokus på det politiske arbejde, som man påtager sig. Man bliver valgt af borgerne til at repræsentere dem og deres stemme, og det forpligter.

I min verden handler det ikke om, hvorvidt man kan sidde 2 steder. Det handler om, hvad man yder for sit vederlag.
Jeg er bekendt med, at der findes lokalpolitikere rundt omkring i landet, som ikke yder ret meget for deres honorar, som kun lige deltager i de møder de skal, og som næsten aldrig ses til de møder og arrangementer, der ikke er mødepligt til (medmindre altså at pressen kommer). Og det er vel og mærke politikere, der alene sidder i byrådet.

Og så er der dem, som punktligt deltager i alle møder, som tager til alle de arrangementer de kan presse ind i kalenderen, altså ved siden af at de passer deres job. De erfaringer som jeg har gjort mig, med både Susanne Eilersen og Kirsten Hassing over det sidste halve år er, at de begge er meget engagerede i deres byrådsarbejde, at de deltager i stort set alle møder og arrangementer, at de begge er velforberedte til møderne og det samtidig med, at de passer et job ved siden af.

Og det er netop essensen af det hele. Byrådsposten er et bijob, som skal kunne passes ved siden af et fuldtidsjob. Det kræver naturligvis, at man går op i det og yder den nødvendige indsats, men det kan godt lade sig gøre. Det er der, hver dag, mange engagerede byrådspolitikkere landet over, der beviser.

Jeg ser ingen forskel på, at passe et civilt job ved siden af byrådsarbejdet og sidde i folketinget ved siden af byrådsarbejdet. Tværtimod passer det på mange måder rigtig godt sammen, og der er mange synergier mellem de 2 poster. Og derfor er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at både Kirsten Hassing og Susanne Eilersen sagtens kan passe både folketinget og byrådet i samme periode. Det kan i øvrigt give os den ekstra fordel i Fredericia, at vi har let adgang til folketinget og folketingets udvalg, hvilket kan være til stor gavn for Fredericia Kommune.

Så min konklusion er, at det ikke handler om hvorvidt dobbeltmandater er muligt, men hvem der er i stand til at løfte opgaven. Og så vil jeg i øvrigt benytte lejligheden til at ønske de lokale kandidater et rigtig godt valg.