Grundlovsdag 2022 var en særlig en af slagsen. Både fordi vi er på den anden side af en tidevandsbølge, der skyllede ind over os under Coronakrisen. Såvel som på grund af den despotiske udvikling i embedsapparatet, hvor politikerne ikke længere har armslængde til embedsfolkene, og omvendt. Samtidig er vores nutidige politikere ikke skolet i demokratisk tankegang. Alt for mange betragter politik som arbejde, på lige fod med andre brancher og beskæftigelser. Der er kort afstand fra ministerposten over til interesseorganisationen.

Dette er den største trussel mod demokratiet. At vi tillader, at politik bliver en forretning.

Udviklingen har været i gang hen over de seneste to årtier. Pengestærke organisationer har etableret en effektiv lobbyvirksomhed i København, ligesom kommunerne stort set styres af folk med en baggrund fra Statskundskab. Vores demokrati er blevet meget lille, meget indspist og meget usagligt. Vi savner dybde, perspektiver og principper.

Alt for meget er blevet til kortsigtet politik. Hvor er de langsigtede visioner? Udover det alle er enige om, som eksempelvis at undgå en kommende klimakatastrofe? Vi er i stedet for kommet til et punkt, hvor politik handler om den daglige drift. Hvor mange politikere er frontfigurer for embedsapparatet, frem for meningsdannere i sig selv.

Når en minister skiftes ud, så ser vi knap nok en forskel i svarerne, der kommer til Folketinget under den politiske debat. Det er stort set embedssprog fra start til slut. Principielt betyder det næsten ikke noget, hvem der er minister:

Embedsapparatet leverer alle svar til ministeren, der leverer svarerne til Folketinget.

[bsa_pro_ad_space id=32] [bsa_pro_ad_space id=7]

Denne kedelige cirkelslutning forøger politikerleden og skaber et usammenhængende samfund, hvor borgerne føler sig hægtet af. Den tidevandsbølge, vi taler om skyllede ind over os, er det totalitære samfund, hvor regeringen indførte drakoniske regler og detajlregulerede befolkningen på grund af en epidemi. Ganske vist er forbudstiden, vi netop har gennemlevet, blevet afsluttet. Men det kan vise sig at være en ren midlertidig foranstaltning. For det var med legende lethed at regeringen og embedsapparatet kunne sende politiet rundt og være formynderiske overfor en hel befolkning, uden, at der var opstandelse og demonstrationer i gaden. De få der protesterede blev hurtigt erklærede for mentalt svage, højreorienterede, radikaliserede eller slet og ret idioter:

Ret ind, eller forsvind.

Om kort tid kommer Mink-kommisionen med sine vurderinger. Valgrygterne svirrer på Christiansborg. Men mere betydningsfuldt end endnu et folketingsvalg er arbejdet med en ny grundlov. Det er indlysende, at vi har brug for en forfatningsdomstol. For hvad er grundloven værd, hvis den kan misligeholdes, stort set uden konsekvenser. Samtidig er totalitarismen på den mest uhyggelige måde ankommet til Folketinget. Det er en skandale at politikere mistænkeliggøres og søges retsforfulgt som landsforrædere bag lukkede døre. Sagen mod forhenværende minister Claus Hjort Frederiksen er et stort ”wake up”-call til hele den borgerlige lejr. Det er i den lejr, at man har sikret grundloven og de frihedsidealer, den er skabt på baggrund af. Det er også her, at man nu må indse behovet for at få skred i arbejdet med at skabe en revision af grundloven, der passer til den tid, vi lever i.

Folketinget står alvorligt svækket tilbage efter en svada af kommisioner og rigsretssager. Med åbningen af politisk forfølgelse af modstandere med embedsapparatet i baghånden, står vi med en alvorlig situation på hånden. For politikerne i Folketinget er travlt beskæftiget med at ville retsforfølge hinanden. Den politiske kamp bliver juridisk. Det er farligt. Det er en farlig udvikling. Det kræver stor besindighed ikke at misbruge embedsapparatet i sit politiske øjemed, når det tilsyneladende er så legende let at få embedsapparatet med på ideen.

En ny grundlov skal forbyde politiske rådgivere. Det man kalder for ”særlige rådgivere”. De skal klart fjernes fra systemet og ministerierne. Det er en udemokratisk og dårlig tankegang, der har forvandlet politik til en legeplads, hvor de særlige rådgivere kører rundt med alle i manegen. Vi er alle sammen ofre for denne specielle og udemokratiske metode, der dybest set handler om manipulation, løgn og magtanvendelse. Vi ser det i afslørede sms’er, der dokumenterer de særlige rådgiveres uanede indflydelse og magt. De er som parasitter på vores demokratiske system, der sutter sandheden ud af enhver sag.

Grundlovsdag er en påmindelse om, hvor skrøbelig demokratiet er. Hvor travlt vi alle ellers har med at se krigen i Ukraine som den rædsel, det er, så skal vi lære noget vigtigt af den:

Hvis man vil kæmpe for demokratiet, så sker det ikke kun med tanks og missiler. Det handler også om at stadfæste nogle vigtige principper for demokratisk adfærd. At vi har uantastede institutioner, en balance mellem magtens udøvere, der holder tingene adskilt. Hvis vi ikke får gjort noget ved påvirkningsagenterne i København, der hver dag formulerer skjulte dagsordner, kommer vi ikke til at lykkes. Der skal etableres en klar lovgivning om lobbyisme, ligesom, der skal være en forfatningsdomstol, der kan straffe både politikere og embedsfolk, hvis de overtræder de demokratiske spilleregler.

[bsa_pro_ad_space id=6]