Mandag aften var der byrådsmøde i Fredericia. Særligt budgetopfølgningen vakte debat i salen, især spørgsmålet om hvorvidt et stort underskud på socialområdet skal dækkes af bufferpuljen eller skal findes i udvalget. Desuden indførte kommunen et fleksibelt ansættelsesstop, fordi man allerede nu ser ind i et merforbrug på 35 millioner kroner mere end planlagt.

Et enstemmigt Økonomi- og Erhvervsudvalg anbefalede Byrådet at godkende 1. budgetopfølgning 2022 med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger med den tilføjelse, at der omgående indføres et fleksibelt ansættelsesstop på nyoprettede administrative stillinger. At der ved genbesættelser bliver foretaget en kritisk vurdering af behovet, og undersøges om der kan findes alternative løsninger. Kompetencen for vurdering af genbesættelser ligger hos fagcheferne. Der vil stadig kunne oprettes nye stillinger, men disse skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget først. Direktionen anmodes om fortsat at overveje udgiftsbegrænsende tiltag.

Senior- og Socialudvalget er særligt udfordret – og på byrådsmødet blev der diskuteret heftigt om hvorvidt man skal finde pengene i udvalgets ramme, eller om man allerede nu skal bruge stort set hele bufferpuljen.

– Vi har prøvet det før. Det ser vildt og voldsomt ud, men vi har også set det værre end det er. Men det handler om stille og roligt at arbejde hen mod et budget i balance. Det handler ikke om, at vi ikke har pengene i kassen, det handler om i hvilke rammer vi har mulighed for at bruge dem, sagde Steen Wrist (A).

Bufferpulje eller udvalg?

– Vi er i Venstre meget bekymrede over det store merforbrug. Vi er særligt bekymrede for økonomien på Senior- og Socialudvalget, der fortsat mangler et millionbeløb. Venstre har ikke stemt for budgettet af flere årsager. En af dem var, at vi ikke mener, at det er retvisende. Udvalget var meget langt fra selv at finde pengene og gav ligesom bare op. Vi mener ikke, at man skal bruge næsten hele bufferpuljen allerede, og slet ikke, når man kunne have klaret det allerede i budgettet, sagde Pernelle Jensen (V) og fortsatte:

– Et stort flertal i Økonomiudvalget valgte, at der skulle kigges på hele rammen. Men det valgte man at ignorere. Tiden går og opgaven bliver ikke nemmere. Vi kan se at udgifterne til plejen og eksterne botilbud stikker helt af. Vi forstår ikke, at man ikke mener, at der kan spares en eneste krone på seniorområdet. For nu er man nødt til at kigge på hele området. Med så stort et budget kan det ikke passe, at der ikke er en eneste administrativ medarbejder der kan undværes. Vi synes det er at ignorere et stort flertal.

Hun blev bakket op af gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Tommy Rachlitz Nielsen.

– Udviklingen på det sociale område er bekymrende. Især fordi vi har været opmærksomme på det én gang. Det fremgik, at emnet skulle være behandlet i byrådet, men det er den ikke blevet. Men nu ender den her som en enkelt pind. Jeg kan godt være i tvivl om hvorvidt denne beslutning egentlig er truffet. Vi synes der er en procesfejl, når der er et beslutningspunkt der ikke når byrådet. Jeg er i tvivl om, om vi overhovedet kan bruge de penge, sagde Tommy Rachlitz Nielsen (C) og fortsatte:

– Det glæder os rigtig meget, at vi har fået opbakning til et fleksibelt ansættelsesstop. Vi ser ind i et kommende budget, hvor vi ved, at vi kommer til at mangle penge på servicerammen. Derfor har vi fremsat et forslag om et ansættelsesstop, som vi har rettet til og det glæder mig utroligt meget, at vi som byråd får mulighed for at vise økonomisk ansvarlighed.

Det tændte en ild i Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten, der gik så langt som at kalde udsagnene for ”bullshit”.

– Jeg har en bullshit-detektor, der går helt amok. Man taler om penge, der bliver ødslet væk. Det handler ikke om et område, der ikke er styret eller hvor pengene fosser ud. Det her er en udfordring i hele Danmark på grund af kompleksiteten. Når der er partier her, der ikke mener, at vi skal finde penge i bufferpuljen, så siger man direkte, at pengene skal findes på det sociale eller ældreområdet, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

Formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen, kunne ikke lade kritikken stå alene. Derfor tog han også ordet.

– Det sociale område er under stort pres og har været det i flere år. Sidste år gennemførte udvalget en række besparelser, hvor man høstede de lave frugter der var at høste. I budgetaftalen har vi tilført yderligere 11 millioner kroner. Men der er noget der er eksploderet. Det er en landstendens. Det er ikke kun i Fredericia, sagde Søren Larsen (A).

Han fik langt hen ad vejen opbakning af Susanne Eilersen (O).

– I Dansk Folkeparti er vi meget bekymrede for budgetterne. Dog ikke så meget for dette budget. Det er mere det budget, vi kigger ind i til næste år. Økonomiaftalen, der slet ikke tilgodeser de her udfordringer som kommunerne har med det specialiserede socialområde,.. ja.. jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Det giver ikke mening. Vi mener, at en bufferpulje er til for at bruge, når der er behov for det. Det handler ikke om at ødsle penge. Når vi bruger penge på vores handicappede og ældre, så ødsler vi ikke pengene væk, sagde Susanne Eilersen (O).

– Jo, Susanne Eilersen og Dansk Folkeparti. Det er at ødsle pengene væk. Et billigere tilbud betyder ikke nødvendigvis dårligere service. Det skal bare undersøges, og man skal ikke bare læne sig tilbage og sige, at det kan man ikke. Det bedste til sidst: Enhedslisten, jeg er så glad for at I har en bullshit-detektor. Jeg håber I kan bruge den på det, der kommer ud af munden på jer. Så ville vi slippe for meget, lød det i en skarp replik fra Tommy Rachlitz Nielsen (C).

Udvalgsformand: Det blev mere personligt end politisk

– Jeg synes, det blev meget personligt frem for, at det blev politisk. Det drejede sig meget om proces og personer i stedet for det politiske indhold. Det handler i virkeligheden om hvorvidt man vil køre en sparekniv ned ovber det sociale områder. Kan vi ikke holde hånden under de mest udsatte, så er det et meget fattigt samfund, fortæller formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen.

– Som politikere skal vi være meget opmærksomme på at holde det personlige væk fra det politiske. Lad os tale politik og behandle hinanden ordentligt. Vi har været over det først gang og har været igennem det igen og fandt yderligere en million. Skulle man gå længere ville det blive meget voldsomt for de udsatte og vores handicappede, fortsætter Søren Larsen.

– Forvaltningen har brug for at få ro. De har ikke brug for en omfattende spareøvelse. Vi der arbejder med området har det indblik, men det har hele byrådet ikke. Der skal styr på økonomien på seniorområdet, så vi ikke skal forringe vilkårene for vores ældre. Det er det hele øvelsen drejer sig om, forklarer Søren Larsen.