På Landsoldatpladsen kårede KFUF, Kvindelige Flusepudsede Udi Fredericia, lørdag åres kvinde, der blev Bodil Nepper. Foruden kåringen gav KFUF støttemidler til Frivillige Børnepassere.

Mænd er altså ikke ret gode til det med rengøring og fliser måtte formanden/forkvinden/forpersonen for Kvindelige Flisepudsere Udi Fredericia (KFUF) Jane Findahl konstatere, da de pudsede flisen ved siden af det mandlige flisepudserlaugs flise. De mandlige flisepudsere Frederiks den 3`Laug havde netop forladt Landsoldatpladsen inden de kvindelige flisepudsere ankom og hvis de mandlige flisepudsere overhovedet havde rørt flisen må man blot sige, at Jane Findahl har ret. Hvordan kan man være et flisepudserlaug uden at pudse en flise?

Årets Kvinde blev Bodil Nepper

Hun startede Den Gratis Anonyme Parrådgivning for ca. 13 år siden, under Frivilligcenter Fredericia, og tilbuddet kører stadig.

Bodil Nepper er uddannet sygeplejerske. Hun har været lærer på sygeplejehøjskolen i Aalborg og haft mange administrative funktioner her, indtil hun som 55-årig besluttede sig for at læse og blive cand.mag. i psykologi og dansk.

Bodil Nepper har startet Den Gratis Anonyme Parrådgivning, og har i de seneste 13 år hjulpet mange par ved hjælp af samtaler. I arbejdet med parrådgivningen er det børnene, der er bevæggrunden for Bodils store engagement, og derfor er hjælpen primært et tilbud til par med hjemmeboende børn.

Udover parsamtalerne har Bodil desuden tilbudt minikurser over 3 aftener i ’Parlivets kunst’, som handler om at gå fra at være kærester til også at være forældre, hvor kærligheden og samlivet kan være udfordret på en ny måde. En viden hun også gerne deler ud af i fx mødregrupper.

Bodil er desuden koordinator for Røde Kors Besøgstjeneste i Taulov, Skærbæk og Herslev.

KFUF gav støttemidler til Frivillige Børnepassere

Sundhedsplejen har otte frivillige fordelt på to hold, der tager sig af en mindre gruppe børn, mens deres mødre er på kursus i Sundhedsplejens lokaler.

Sundhedsplejen tilbyder kurser til ca. otte udvalgte mødre, som stadig er på barsel. Derfor er børnene ikke i dagtilbud. De er i alderen ½ – 1 år. Kurserne strækker sig over otte gange og bliver afholdt hver uge. Der køres hold om foråret og om efteråret.

Der er ikke midler til frivilligpleje i kommunalt regi, og derfor vil det være givende for gruppen at mødes i et socialt fællesskab uden børnene, hvor der vil være mulighed for at lære hinanden bedre at kende og få en hyggestund og en snak uden afbrydelser, og donationen kunne derfor anvendes til et samlet arrangement for de frivillige børnepassere.