Ifølge 1000 psykologer, som har skrevet et åbent brev til politikerne, skyldes problemerne med den store mistrivsel blandt børn og unge dårlige forhold i landets dagtilbud og skoler.

De voksne har nemlig slet ikke ressourcer og tid nok til at hjælpe børnene.

Ifølge dem ser PPR hver dag børn, der har det dårligt, og at vilkårene i institutioner og skoler ikke er gode for børns trivsel og udvikling.

Og at vi kunne forebygge, at så mange børn ender hos psykiatrien, hvis de blev mødt med det, de hver dag har behov for.

Psykologerne mener, at en af nøglerne til at ændre udviklingen er at kigge på arbejdsvilkårene for de voksne, som arbejder med børn.

Det er jeg godt nok enig med psykologerne i, at vi skal. For børnenes skyld. Det er derfor, vi i SF har kæmpet for minimumsnormeringer, færre i klasserne og tolærerordninger. Fordi tid til den enkelte elev betyder noget.

Der er selvfølgelig ikke én hurtig løsning på problemet.

Men jeg ved dog, at løsningen heller ikke hedder skattelettelser og afskaffelse af minimumsnormeringer, som højrefløjen foreslår.

Velfærden bør ikke udhules. Vores børn kan ikke tåle flere forringelser!